Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach, ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice, reprezentowana przez Dyrektora Placówki mgr Dorotę Meryk.

2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:
 mgr Marzena Młynek , tel. 32 234 25 46

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1) przepisów prawa:
a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
c) art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją Archiwalną, opracowaną na podstawie ustawy
z dnia 14  lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), będą przetwarzane
do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 4.
6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
7. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
8. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym  profilowania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKatarzyna Migas
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:14:08
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Migas
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:14:08
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja zmianKatarzyna Migas2020-09-17 11:17:22
2modyfikacja zmianKatarzyna Migas2020-09-21 09:23:51