Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gliwicach przy ulicy Staromiejskiej 24 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. 03-10-2013
9:00
0 0
2. sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych wraz z kosztami transportu i rozładunku 17-01-2013
10:00
0 0